X

کارگاه تشخیص و درمان کووید 19 در اطفال در تاریخ 1400/11/24 توسط   جناب آقای دکتر جاسم محمدی فوق تخصص عفونی کودکان در بیمارستان امام برگزار شد