X

اخبار واحد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 خرداد 1401
کارگاه حضوری جستجو شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی pubmed

  کارگاه حضوری جستجو شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی pubmed

امتیاز: Article Rating

کارگاه حضوری جستجو شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی pubmed  با تدریس خانم طاهرهواسی برای پزشکان  اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان   در تاریخ 1401/3/23 ساعت10:30 برگزار شد. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه حضوری جستجو شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی pubmed
ثبت امتیاز