شماره: 33072
1399/12/19
جلسه دفاع از پروپوزال
جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال آقای دکتر سعدی سالاروند رزیدنت اطفال با عنوان "ریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهای موثر بر آن در کودکان زیر دو سال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ایلام در سال 1399" در تاریخ 1399/12/18 ساعت 12 با حضور اساتید برگزار گردید

حق انتشار محفوظ است ©