شماره: 32632
1399/11/26
اطلاعیه
اطلاعیه

قابل توجه اساتید محترم، پرسنل و دانشجویان عزیز با توجه به فعال شدن بخش پژوهش بیمارستان امام خمینی، لطفا در صورت داشتن ایده ها و طرح های پژوهشی به واحد توسعه تحقیقات بالینی واقع در قسمت آموزش و پژوهش بیمارستان مراجعه فرمایید.

حق انتشار محفوظ است ©