طرح های منتشر شده

 

 

پیوست3

ليست  پروژه های تحقیقاتی در حال انجام و انجام شده اعضای هیئت علمی/ محققین  بیمارستان امام خمینی(ره)

 

 

نام و نام خانوادگی هيئت علمي بيمارستان که مجری یا همکار طرح  است

عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

آقای علی خانی

بررسی مقایسه ای تاثیر گاباپنتین، سلوکسیب و ترکیب آن ها بر درد و عوارض سیستکیک پس از جراحی لامینکتومی در بیماران مراجعه  کننده به مراکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) شهر ایلام در سال 1393

 1.  

دکتر غلام رضا کلوندی

بررسی فراوانی و عوامل خطر و درمان هپاتیتB به روش مرور سیستماتیک و متا آنالیز

 1.  

دکترسیروس نوروزی

بررسی اثر بخشی آتوروواستاتین بر آپولیپوپروتئین آلفا و بتا به روش مرور سیستماتیک و متا آنالیز

 1.  

دکتر بهزاد دارابی

بررسی نقش سرب و زینک بروی آسم به روش مرور سیستماتیک و متا آنالیز

 1.  

خانم شوبو رحمتی

بررسی شیوع و شدت ROP در نوزادان نارس به دنیا آمده بیمارستان طالقانی واشهید مصطفی خمینی شهر ایلام

 1.  

خانم شوبو رحمتی

بررسی ارتباط بین ریفلاکس گاستروازوفاژیال و بیماری پریودنتال:مطالعه مروری-سیستماتیک

 1.  

دکتر محمد رضا حافظی

تغییرات سطح سرمی مایوکاین ها در زنان چاق غیر فعال وباچاقی شکمی مقایسه بین تمرین   ئ/مقاومتی با زمانبندی خطی وغیر خطی

 1.  

دکتر محمدرضا حافظی

استفاده ازانسولین وآنالوگ هایانسولین وریسک سرطان –مرور سیستماتیک ومتاآنالیز

دکتر بهزاد دارابی

بررسی وضعیت اسپیرومتری کودکان 6-12 ساله در مدارس شهر ایلام

 1.  

دکتر مسعود هاتفی

بررسی مقایسه ای تاثیر بیهوشی عمومیس و بی حسی نخاعی بر پیامد های جراحی لامینکتومی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی امام خمینی شهر ایلام در سال 1394

 1.  

دکتر امین الله وثیق

بررسی مقایسه ای تاثیر سووفلوران و پروپوفول بر تعقیرات همودینامیک و عوارض پس از جراحی لامینکتومی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در سال 94

 1.  

دکتر غلام رضا کلوندی

بررسی وضعیت ترومای سر وهزینه های ناشی از آن در کودکان 0-19ساله مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ومصطفی

 1.  

دکتر میلاد اعظمی

ارتباط سندروم متبولیک و ازوفاژیت اروزیو: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 1.  

دکتر رضا نجفی

بررسی تغییرات بیوشمیایی در اثر درمان هورمون رشد در کوردکان و نوجوانان تا سن 16 سال در شهر ایلام در 5 سال گذشته

 1.  

دکتر محمد کریمیان

شیوع دیس پپسی در ایران: مطالعه سیستماتیک ومتاآنالیز

 1.  

دکتر محمد کریمیان

ارتباط سندروم متابولیک و مری با رت: مطالعه سیستماتیک ومتاآنالیز

 1.  

دکتر حسن نورمحمدی

تاثیر عصاره الکلی گیاه بابونه بروی مهار رشد و افزایش تکثیر سلولی HER2/neu Cell Lines سرطان سینه.

 1.  

دکتر حسن نورمحمدی

تاثیر عصاره الکلی گیاه زنیان بروی مهار رشد و افزایش تکثیر سلولی K-RAS/Cell Line سرطان کلونورکتال.

 1.  

آقای احسان محمدی

بررسی دانش و نگرش پرستاران در خصوص پیشگیری از زخم بستر در دانشگاه علوم ایلام در سال 1398

 1.  

دکتر کفاشیان

تاثیر نانوذرات نقره جدا شده از گیاه بابونه بروی مهار رشد و افزایش تکثیر سلولیHER2,Krass

 1.  

دکتر مرادی

بررسی رابطه معیارهای آزمایشگاهی(CBC,CRP,UT) در کودکان با تب بدون کانون، با باکتریمی و عفونت های بدخیم(سپسیس،مننژیت،پیلونفریت).

 1.