گروه اطفال

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

دکتر بهزاد دارابی

فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

استادیار

 

 

2

 دکتر محمد مرادی

متخصص کودکان

استادیار

 

 

3

 دکتر رضا نجفی

فوق تخصص غدد کودکان

استادیار

 rezan86@gmail.com

 


 8433331324

 

4

 دکتر جاسم محمدی

فوق تخصص عفونی اطفال

استادیار

 jmohamadi@sums.ac.ir

9188412927

5

دکتر لیلا باژدان

متخصص کودکان

استادیار

leilabazhdan60@yahoo.com

 

6

دکتر یاسین یعقوبیان

فوق تخصص قلب اطفال

استادیار

y.yaghobian@yahoo.com

9181413446

7

دکتر پرویز کریمی

فوق تخصص نورولوژی کودکان

استادیار

 drparviz1234@yahoo.com

9183422577

8

دکتر ناهید مامی زاده

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

استادیار

 mahya.sobhan@yahoo.com

8433331933

9

دکتر مهدی شکری

متخصص کودکان

استادیار

msh104235@gmail.com

 

10  دکتر هدایت حیدری زاده فوق تخصص گوارش کودکان      
 
گروه پوست
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی  

پست الکترونیک

شماره تماس

1

مینا مامی زاده

متخصص پوست

استادیار

mina_mamizadeh@yahoo.com

9121969841

2

فریبا شادفر

متخصص پوست

استادیار

faribashadfar03@gmail.com

 

 
گروه ENT

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

دکتر میعاد الهی 

متخصص گوش و حلق و بینی

استادیار

 

 

 
گروه ارولوژی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

دکتر منصور معصومی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

استادیار

dr.masoumi@gmail.com

9185493647

 
 
گروه رادیولوژی 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

دکتر حسین سلمانی پور

متخصص رادیولوژی

استادیار

Hossein.salmanipour47@gmail.com

91814111650

 
گروه چشم
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

وحید حاتمی

متخصص چشم

استادیار

 

 

 
گروه طب اورژانس
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

معصومه طهماسبی

متخصص طب اورژانس

استادیار

mas.tahmasebi@gmail.com

 

 
گروه جراحی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

سجاد حاتمی

فوق تخصص جراحی پلاستیک

استادیار

asamob44@yahoo.com

9183418548

2

دکتر محمد کریمیان

فوق تخصص جراحی عروق

دانشیار

drkarimian70@yahoo.com

9121725331

3

دکتر مسعود فصیحی

متخصص جراحی عمومی

استادیار

 

 

4

دکتر مجید سلامتی

متخصص جراحی عمومی

استادیار

 

 

5

دکتر رسول میر فلاح

متخصص جراحی عمومی

استادیار

 

 

 
گروه بیهوشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

 دکتر امین الله وثیق

متخصص بیهوشی

دانشیار

vasigh-a@medilam.ac.ir

 

2

 دکتر لیدا نوری

متخصص بیهوشی

استادیار

nouri-l@medilam.ac.ir

 

3

دکتر ابراهیم خلیقی

متخصص بیهوشی

استادیار

 

 

 
گروه پاتولوژِی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

محمد رضا حافظی احمدی

متخصص پاتولوژي

دانشیار

Reza.Ahmadi56@yahoo.com

9123765468

 
گروه نروسرجری
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

دکتر مسعود هاتفی

 متخصص و جراح مغز و اعصاب

دانشیار

hatefimasoud@yahoo.com

8433333471

 
گروه ارتوپدی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

1

دکتر حسین کریمی یاراندی

متخصص جراحی ارتوپدی

استادیار

karimihossein811@gmail.com

9123341206