طراحی سایت
Text/HTML

 

آدرس: ایلام-خیابان آیت ا.. حیدری-مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)-واحد آموزش و پژوهش

شماره تماس :08433353864

شماره تماس بیمارستان امام خمینی (ره): 08433331932- 08433331933

 

 

پست الکترونیک:

nimakhani@gmail.com

 


جستجو